Art Works


In 2010 ben ik ook weer gaan werken aan andere kunstzinnige uitingen. Niet alleen ben ik gaan tekenen, ook voor mij nieuwe vormen van kunst ben ik gaan onderzoeken. Hieruit is de serie “Mind Flowers” ontstaan. “Mind Flowers I” is nog in een voorbereidende fase met een ontwerpschets en technisch onderzoek. Mind Flowers II” is in 2012 gereed gekomen. Ook alle nieuwe projecten zijn hieronder te vinden. Klik
hier voor schilderijen.

Cardboardman

In navolging van de Pillowman is in juli 2019 Cardboardman gereedgekomen. Deze is opgebouwd uit stukken restkarton die tweezijdig beschilderd zijn met acrylverf.
Pillowman


Op dinsdag 18 juni 2019 is het kunstwerk: "Pillowman" gereed gekomen.
Dit is mijn eerste kunstwerk dat in mijn nieuwe atelier in gebouw "De Teruggave", Gasthuisvelden 11 te Breda, is ontstaan en uitgewerkt.
Het bestaat voornamelijk uit plactic stootkussens die in verzenddozen worden gebruikt. Om ze niet te hoeven weggooien heb ik ze beschilderd met acrylverf en aan een aluminium, met kunstof bekeed, frame in model van een mens gemonteerd. Het beeld is 180 cm hoog, 90 cm breed en
45 cm diep.Installaties
In 2010 ben ik begonnen met het bedenken van, en vormgeven aan diverse kunstzinnige installaties. Sommige ideeën hiervoor heb al heel lang in mijn hoofd gehad. Van enkele installaties zijn slechts eerste schetsen gemaakt, andere zijn al wat verder geducumenteerd. Alle installaties zijn nog in een voorbereidende fase.
“Notre Dame” is bijvoorbeeld een multimediale interactieve installatie, waarbij de waarnemer door te “luiden” de installatie doet veranderen qua beeld en geluid. Daarnaast zijn nu “Bridges”, “TipiCall” en “Drumming Wheel” in voorbereiding.

“Notre Dame”
Deze installatie is een interactieve audiovisuele installatie, die bestaat uit een aantal hangende witte platen in de vorm van cirkels en ovalen. In deze platen bevinden zich (onzichtbaar) contact elementen. Tussen de platen hangen touwen waaraan op een bepaalde hoogte ronde houten schijven zijn bevestigd. Door de touwen te bewegen slaan deze schijven tegen de platen.
Dit levert verschillende triggeringen op, die verandering van kleur licht, projecties en klanken teweeg brengen. De kleur licht wordt geleverd door led-spots, de projecties door beamers en de klanken door synthesizermodules. De triggering gebeurt d.m.v. midi.

De werktitel: “Notre Dame” verwijst naar Quasimodo, de klokkenluider van de Notre Dame. Analoog hieraan wil deze installatie laten ervaren dat iedereen, ongeacht wat dan ook, alleen al door er te zijn, invloed uitoefent op de wereld en haar toekomst. De gevolgen van het zwaaien met de touwen zijn onvoorspelbaar qua lichtsfeer en klanksfeer. De projecties kunnen in overleg bepaald worden.
De installatie is voor iedereen van jong tot oud toegankelijk. Een plaats waar veel mensen komen is dus heel geschikt, maar het moet wel enigszins terzijde zijn, zodat de bezoeker even in een andere klank-kleur-wereld kan vertoeven en daar zelf een bijdrage aan kan leveren. De klanken kunnen de bezoeker a.h.w. lokken.“TipiCall”
Een constructie van houten palen, die veel op een Tipi
(tent van Amerikaanse indianen) lijkt, reageert met geluid als men over de treden van de trap loopt. In en langs de tipi hangen diverse buizen die verschillende klanken produceren. Hett is een installatie, die zeer geschikt is voor buiten situaties zoals festivals e.d. De installatie is in voorbereiding, er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de bouwplannen.
TipiCall is inmiddels als model schaal 1:10 gebouwd. Hieronder zie je in stappen het verloop van de constructie. In de werkelijkheid is TipiCall zowel in een demontabele versie als een permanente versie mogelijk. De benodigde grond oppervlakte is ongeveer 4 bij 6 meter. De hoogte is ongeveer 4 meter.
TipiCall is verschillende bouwfasen:

TipiCall compleet in vier aanzichten:“Bridges”
Dit landschap van houten hangbruggen en eilanden veroorzaakt een geheel van complexe geluiden, doordat mensen over de bruggen lopen.
De bruggen zijn verbonden met diverse klankopwekkende objecten, die ook deel uitmaken van dit landschap. Deze installatie verkeert nog in een vroeg ontwerpstadium.

“Drumming Wheel”
Deze installatie is eigenlijk ook een performance. Al lopend in een grote tredmolen, voorzien van diverse percussie instrumenten speel ik hierop muziek. Dit levert een verrassend muzikaal bewegingsspel op!

Voor meer info bel: 06-38282456 of mail: info@creativewave.eu