Notre Dame

Deze installatie is een interactieve audiovisuele installatie, die bestaat uit een aantal hangende witte platen in de vorm van cirkels en ovalen. In deze platen bevinden zich (onzichtbaar) contact elementen. Tussen de platen hangen touwen waaraan op een bepaalde hoogte ronde houten schijven zijn bevestigd.

Door de touwen te bewegen slaan deze schijven tegen de platen.
Dit levert verschillende triggeringen op, die verandering van kleur licht, projecties en klanken teweeg brengen. De kleur licht wordt geleverd door led-spots, de projecties door beamers en de klanken door synthesizermodules. De triggering gebeurt d.m.v. midi.

De werktitel: “Notre Dame” verwijst naar Quasimodo, de klokkenluider van de Notre Dame. Analoog hieraan wil deze installatie laten ervaren dat iedereen, ongeacht wat dan ook, alleen al door er te zijn, invloed uitoefent op de wereld en haar toekomst. De gevolgen van het zwaaien met de touwen zijn onvoorspelbaar qua lichtsfeer, klanksfeer. en projecties.